ბრიტანეთის საბჭოს ახალი ინიციატივა “English Webinars”

პროგრამა „შემოქმედებითი ნაპერწკალის“ ფარგლებში, ბრიტანეთის საბჭო აცხადებს ახალ ინიციატივას “English Webinars”  რომელიც მონაწილეებს დაეხმარება ინგლისურად კომუნიკაციის გაუმჯობესებაში.

“English Webinars”​ დაიწყება 23 მარტს და მითითებული პერიოდულობით გაგრძელდება 21 სექტემბრამდე.

(ინოვაციების ცენტრს ევალება მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდება პოტენციური ბენეფიციარებისთვის. ყველა სხვა საკითხთან დაკავშირებით ადმინისტრირებას ახორციელებს ბრიტანეთის საბჭოს შესაბამისი ოფისი)

დაინტერესებულმა პირებმა რეგისტრაციის და სხვა დეტალების შესახებ ინფორმაცია იხ. ტექსტში ქვემოთ:

Join us for a series of webinars aimed at students, graduates and young entrepreneurs at partner institutions of the Creative Spark programme! The series will provide useful tips to help students become more confident in communicating in English. Each webinar will focus on a different topic and will be delivered by a British Council language expert. Topic ranging from giving opinions, preparing for a job interview to giving a presentation will provide interesting and practical input to students. Join us every third Tuesday in a month until September, starting from 23 March at 12:00 UK time (16.00 Baku time).

To register, please, click here . You will receive a link to the Teams platform where the webinars will be hosted.

The first webinar in our new series of monthly English language webinars will focus on useful words and phrases for asking, giving and responding to opinions. Join us and learn some useful language that you can apply in your studies and everyday communication.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*