კონტაქტი

 

მისამართი:    ქ. თბილისი, მერაბ კოსტავას 77  (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ადმინისტრაციული შენობა, ინოვაციების ცენტრი, ოთახი #166);

ელ. ფოსტა:    innovations@gtu.ge

ტელეფონი:    (+995 32) 236 51 73;