ვიდეო პრეზენტაციები

Ways to engage in Enterprise and Entrepreneurship at GTU – “შემოქმედებითი ნაპერწკალის” გახსნითი ღონისძიების პრეზენტაცია

 

 

 

 

 

 

8 მაისის ონლაინ სესიები – თემა „მეწარმეობა 1 “